ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัญหาและอุปสรรคในการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัญหาและอุปสรรคในการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม
นักวิจัย : ลำเนา เอี่ยมสอาด
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : ~
ปีพิมพ์ : 2546
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ลำเนา เอี่ยมสอาด . (2546). ปัญหาและอุปสรรคในการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ลำเนา เอี่ยมสอาด . 2546. "ปัญหาและอุปสรรคในการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ลำเนา เอี่ยมสอาด . "ปัญหาและอุปสรรคในการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2546. Print.
ลำเนา เอี่ยมสอาด . ปัญหาและอุปสรรคในการใช้อินเตอร์เน็ตของนักศึกษา สถาบันราชภัฏพิบูลสงคราม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2546.