ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของสายพันธุ์งาในประเทศไทย โดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของสายพันธุ์งาในประเทศไทย โดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ
นักวิจัย : สุรีพร เกตุงาม , สรศักดิ์ มณีขาว , สมใจ โควสุรัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : แผ่นดิน
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุรีพร เกตุงาม , สรศักดิ์ มณีขาว , สมใจ โควสุรัตน์ . (2550). การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของสายพันธุ์งาในประเทศไทย โดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุรีพร เกตุงาม , สรศักดิ์ มณีขาว , สมใจ โควสุรัตน์ . 2550. "การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของสายพันธุ์งาในประเทศไทย โดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุรีพร เกตุงาม , สรศักดิ์ มณีขาว , สมใจ โควสุรัตน์ . "การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของสายพันธุ์งาในประเทศไทย โดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
สุรีพร เกตุงาม , สรศักดิ์ มณีขาว , สมใจ โควสุรัตน์ . การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของสายพันธุ์งาในประเทศไทย โดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.