ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การหมักกากกระเทียมโดยใช้หัวเชื้อจากน้ำกระเทียมดอง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การหมักกากกระเทียมโดยใช้หัวเชื้อจากน้ำกระเทียมดอง
นักวิจัย : นิจติยา สุวรรณสม , จักรกฤษณ์ วังราษฎร์ , ไมตรี สุทธจิตต์ , กฤษณะ คู่เทียม , รณกร สร้อยนาค , จุฑามาศ เทพมาลี , สกุลคุณ มากคุณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิจติยา สุวรรณสม , จักรกฤษณ์ วังราษฎร์ , ไมตรี สุทธจิตต์ , กฤษณะ คู่เทียม , รณกร สร้อยนาค , จุฑามาศ เทพมาลี , สกุลคุณ มากคุณ . (). การหมักกากกระเทียมโดยใช้หัวเชื้อจากน้ำกระเทียมดอง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นิจติยา สุวรรณสม , จักรกฤษณ์ วังราษฎร์ , ไมตรี สุทธจิตต์ , กฤษณะ คู่เทียม , รณกร สร้อยนาค , จุฑามาศ เทพมาลี , สกุลคุณ มากคุณ . . "การหมักกากกระเทียมโดยใช้หัวเชื้อจากน้ำกระเทียมดอง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นิจติยา สุวรรณสม , จักรกฤษณ์ วังราษฎร์ , ไมตรี สุทธจิตต์ , กฤษณะ คู่เทียม , รณกร สร้อยนาค , จุฑามาศ เทพมาลี , สกุลคุณ มากคุณ . "การหมักกากกระเทียมโดยใช้หัวเชื้อจากน้ำกระเทียมดอง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
นิจติยา สุวรรณสม , จักรกฤษณ์ วังราษฎร์ , ไมตรี สุทธจิตต์ , กฤษณะ คู่เทียม , รณกร สร้อยนาค , จุฑามาศ เทพมาลี , สกุลคุณ มากคุณ . การหมักกากกระเทียมโดยใช้หัวเชื้อจากน้ำกระเทียมดอง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .