ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจัดระบบวัดรังสี พรอมต์แกมมาของ 241Am-Be เพื่อหาค่าพารามิเตอร์เชิงเรขาคณิต

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจัดระบบวัดรังสี พรอมต์แกมมาของ 241Am-Be เพื่อหาค่าพารามิเตอร์เชิงเรขาคณิต
นักวิจัย : ชลธิชา กฤษณ์เพ็ชร์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชลธิชา กฤษณ์เพ็ชร์ . (). การจัดระบบวัดรังสี พรอมต์แกมมาของ 241Am-Be เพื่อหาค่าพารามิเตอร์เชิงเรขาคณิต.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชลธิชา กฤษณ์เพ็ชร์ . . "การจัดระบบวัดรังสี พรอมต์แกมมาของ 241Am-Be เพื่อหาค่าพารามิเตอร์เชิงเรขาคณิต".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชลธิชา กฤษณ์เพ็ชร์ . "การจัดระบบวัดรังสี พรอมต์แกมมาของ 241Am-Be เพื่อหาค่าพารามิเตอร์เชิงเรขาคณิต."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ชลธิชา กฤษณ์เพ็ชร์ . การจัดระบบวัดรังสี พรอมต์แกมมาของ 241Am-Be เพื่อหาค่าพารามิเตอร์เชิงเรขาคณิต. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .