ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของน้ำคั้นจากผลยอ (Morinda citrifolia Linn.) ต่อการเจริญของยีสต์ทำไวน์สายพันธุ์ Saccharomyces cerevisiae

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของน้ำคั้นจากผลยอ (Morinda citrifolia Linn.) ต่อการเจริญของยีสต์ทำไวน์สายพันธุ์ Saccharomyces cerevisiae
นักวิจัย : กนกอร ศรีม่วง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กนกอร ศรีม่วง . (). ผลของน้ำคั้นจากผลยอ (Morinda citrifolia Linn.) ต่อการเจริญของยีสต์ทำไวน์สายพันธุ์ Saccharomyces cerevisiae.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กนกอร ศรีม่วง . . "ผลของน้ำคั้นจากผลยอ (Morinda citrifolia Linn.) ต่อการเจริญของยีสต์ทำไวน์สายพันธุ์ Saccharomyces cerevisiae".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กนกอร ศรีม่วง . "ผลของน้ำคั้นจากผลยอ (Morinda citrifolia Linn.) ต่อการเจริญของยีสต์ทำไวน์สายพันธุ์ Saccharomyces cerevisiae."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
กนกอร ศรีม่วง . ผลของน้ำคั้นจากผลยอ (Morinda citrifolia Linn.) ต่อการเจริญของยีสต์ทำไวน์สายพันธุ์ Saccharomyces cerevisiae. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .