ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทดแทนกันของวัตถุประสงค์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรของจังหวัดลำพูน นำเสนอในงานระบบเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 7 ที่มหาสารคาม วันที่ 8-10 สค. 2554

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทดแทนกันของวัตถุประสงค์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรของจังหวัดลำพูน นำเสนอในงานระบบเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 7 ที่มหาสารคาม วันที่ 8-10 สค. 2554
นักวิจัย : จิรวรรณ กิจชัยเจริญ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จิรวรรณ กิจชัยเจริญ . (). การทดแทนกันของวัตถุประสงค์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรของจังหวัดลำพูน นำเสนอในงานระบบเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 7 ที่มหาสารคาม วันที่ 8-10 สค. 2554.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จิรวรรณ กิจชัยเจริญ . . "การทดแทนกันของวัตถุประสงค์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรของจังหวัดลำพูน นำเสนอในงานระบบเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 7 ที่มหาสารคาม วันที่ 8-10 สค. 2554".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จิรวรรณ กิจชัยเจริญ . "การทดแทนกันของวัตถุประสงค์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรของจังหวัดลำพูน นำเสนอในงานระบบเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 7 ที่มหาสารคาม วันที่ 8-10 สค. 2554."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
จิรวรรณ กิจชัยเจริญ . การทดแทนกันของวัตถุประสงค์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมในการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรของจังหวัดลำพูน นำเสนอในงานระบบเกษตรแห่งชาติครั้งที่ 7 ที่มหาสารคาม วันที่ 8-10 สค. 2554. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .