ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

บ้านต้นแบบประหยัดพลังงานที่ใช้โซล่าเซลล์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : บ้านต้นแบบประหยัดพลังงานที่ใช้โซล่าเซลล์
นักวิจัย : สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา , สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา
คำค้น : บ้านต้นแบบประหยัดพลังงานที่ใช้โซล่าเซลล์
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : เงินรายได้ ม.นเรศวร
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา , สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา . (2558). บ้านต้นแบบประหยัดพลังงานที่ใช้โซล่าเซลล์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา , สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา . 2558. "บ้านต้นแบบประหยัดพลังงานที่ใช้โซล่าเซลล์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา , สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา . "บ้านต้นแบบประหยัดพลังงานที่ใช้โซล่าเซลล์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558. Print.
สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา , สุทัศน์ เยี่ยมวัฒนา . บ้านต้นแบบประหยัดพลังงานที่ใช้โซล่าเซลล์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2558.