ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การออกแบบและสร้างระบบควบคุมล้อของรถเข็นช่วยเดิน 1

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การออกแบบและสร้างระบบควบคุมล้อของรถเข็นช่วยเดิน 1
นักวิจัย : พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์ , พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์
คำค้น : รถเข็นช่วยเดิน 1
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : เงินรายได้ ม.นเรศวร
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์ , พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์ . (2558). การออกแบบและสร้างระบบควบคุมล้อของรถเข็นช่วยเดิน 1.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์ , พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์ . 2558. "การออกแบบและสร้างระบบควบคุมล้อของรถเข็นช่วยเดิน 1".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์ , พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์ . "การออกแบบและสร้างระบบควบคุมล้อของรถเข็นช่วยเดิน 1."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558. Print.
พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์ , พรพิศุทธิ์ วรจิรันตน์ . การออกแบบและสร้างระบบควบคุมล้อของรถเข็นช่วยเดิน 1. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2558.