ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

รหัสไซคลิกเหนือบางริงพหุนาม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : รหัสไซคลิกเหนือบางริงพหุนาม
นักวิจัย : จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม , จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม
คำค้น : รหัสไซคลิก
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : งบประมาณแผ่นดิน
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม , จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม . (2558). รหัสไซคลิกเหนือบางริงพหุนาม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม , จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม . 2558. "รหัสไซคลิกเหนือบางริงพหุนาม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม , จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม . "รหัสไซคลิกเหนือบางริงพหุนาม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558. Print.
จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม , จักรกฤษ กลิ่นเอี่ยม . รหัสไซคลิกเหนือบางริงพหุนาม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2558.