ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตและการศึกษาสมบัติการเรืองแสงของแก้วที่ได้จากการรีไซเคิลกระจกหน้าต่างเพื่อเป็นตัววัดปริมาณรังสีแกมมา

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตและการศึกษาสมบัติการเรืองแสงของแก้วที่ได้จากการรีไซเคิลกระจกหน้าต่างเพื่อเป็นตัววัดปริมาณรังสีแกมมา
นักวิจัย : เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : สกว.
ปีพิมพ์ : 2558
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย . (2558). การผลิตและการศึกษาสมบัติการเรืองแสงของแก้วที่ได้จากการรีไซเคิลกระจกหน้าต่างเพื่อเป็นตัววัดปริมาณรังสีแกมมา.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย . 2558. "การผลิตและการศึกษาสมบัติการเรืองแสงของแก้วที่ได้จากการรีไซเคิลกระจกหน้าต่างเพื่อเป็นตัววัดปริมาณรังสีแกมมา".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย . "การผลิตและการศึกษาสมบัติการเรืองแสงของแก้วที่ได้จากการรีไซเคิลกระจกหน้าต่างเพื่อเป็นตัววัดปริมาณรังสีแกมมา."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2558. Print.
เชิดศักดิ์ บุตรจอมชัย . การผลิตและการศึกษาสมบัติการเรืองแสงของแก้วที่ได้จากการรีไซเคิลกระจกหน้าต่างเพื่อเป็นตัววัดปริมาณรังสีแกมมา. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2558.