ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการส่งเสริมความรู้ทางโภชนาการแก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงให

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการส่งเสริมความรู้ทางโภชนาการแก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงให
นักวิจัย : พรรณพิไล ศรีอาภรณ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ . (). ผลการส่งเสริมความรู้ทางโภชนาการแก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงให.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ . . "ผลการส่งเสริมความรู้ทางโภชนาการแก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงให".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ . "ผลการส่งเสริมความรู้ทางโภชนาการแก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงให."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
พรรณพิไล ศรีอาภรณ์ . ผลการส่งเสริมความรู้ทางโภชนาการแก่สตรีวัยเจริญพันธุ์ ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงให. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .