ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับส่งเสริมการเริ่มต้นเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะแรก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับส่งเสริมการเริ่มต้นเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะแรก
นักวิจัย : กรรณิการ์ กันธะรักษา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กรรณิการ์ กันธะรักษา . (). การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับส่งเสริมการเริ่มต้นเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะแรก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กรรณิการ์ กันธะรักษา . . "การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับส่งเสริมการเริ่มต้นเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะแรก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กรรณิการ์ กันธะรักษา . "การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับส่งเสริมการเริ่มต้นเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะแรก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
กรรณิการ์ กันธะรักษา . การพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกสำหรับส่งเสริมการเริ่มต้นเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในระยะแรก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .