ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สิทธิทางเพศ -โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น -โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพบิดาในระยะตั้งครรภ์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สิทธิทางเพศ -โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น -โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพบิดาในระยะตั้งครรภ์
นักวิจัย : เกสรา ศรีพิชญาการ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เกสรา ศรีพิชญาการ . (). สิทธิทางเพศ -โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น -โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพบิดาในระยะตั้งครรภ์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เกสรา ศรีพิชญาการ . . "สิทธิทางเพศ -โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น -โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพบิดาในระยะตั้งครรภ์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เกสรา ศรีพิชญาการ . "สิทธิทางเพศ -โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น -โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพบิดาในระยะตั้งครรภ์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
เกสรา ศรีพิชญาการ . สิทธิทางเพศ -โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพหญิงตั้งครรภ์วัยรุ่น -โปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพบิดาในระยะตั้งครรภ์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .