ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของอะพาไซเดอร์ วานิชต่อความแข็งผิวระดับจุลภาค การคืนกลับของแร่ธาตุบนผิวเคลือบฟันมนุษย์ และการลดปริมาณเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของอะพาไซเดอร์ วานิชต่อความแข็งผิวระดับจุลภาค การคืนกลับของแร่ธาตุบนผิวเคลือบฟันมนุษย์ และการลดปริมาณเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์
นักวิจัย : อาภา จันทร์เทวี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อาภา จันทร์เทวี . (). ผลของอะพาไซเดอร์ วานิชต่อความแข็งผิวระดับจุลภาค การคืนกลับของแร่ธาตุบนผิวเคลือบฟันมนุษย์ และการลดปริมาณเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อาภา จันทร์เทวี . . "ผลของอะพาไซเดอร์ วานิชต่อความแข็งผิวระดับจุลภาค การคืนกลับของแร่ธาตุบนผิวเคลือบฟันมนุษย์ และการลดปริมาณเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อาภา จันทร์เทวี . "ผลของอะพาไซเดอร์ วานิชต่อความแข็งผิวระดับจุลภาค การคืนกลับของแร่ธาตุบนผิวเคลือบฟันมนุษย์ และการลดปริมาณเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
อาภา จันทร์เทวี . ผลของอะพาไซเดอร์ วานิชต่อความแข็งผิวระดับจุลภาค การคืนกลับของแร่ธาตุบนผิวเคลือบฟันมนุษย์ และการลดปริมาณเชื้อสเตร็ปโตคอคคัส มิวแทนส์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .