ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

พฤติกรรมการตอบสนองของโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเซียน 3 สายเลือดต่อแมลงวันคอกสัตว์ (Diptera: stomoxys calcitrans) การแพร่กระจายของเห็บโต (Boophilus microplus) และการใช้ไส้เดือนฝอย (Steinernema carpocapsae) ควบคุมโค

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : พฤติกรรมการตอบสนองของโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเซียน 3 สายเลือดต่อแมลงวันคอกสัตว์ (Diptera: stomoxys calcitrans) การแพร่กระจายของเห็บโต (Boophilus microplus) และการใช้ไส้เดือนฝอย (Steinernema carpocapsae) ควบคุมโค
นักวิจัย : อุบล ตังควานิช
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อุบล ตังควานิช . (). พฤติกรรมการตอบสนองของโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเซียน 3 สายเลือดต่อแมลงวันคอกสัตว์ (Diptera: stomoxys calcitrans) การแพร่กระจายของเห็บโต (Boophilus microplus) และการใช้ไส้เดือนฝอย (Steinernema carpocapsae) ควบคุมโค.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อุบล ตังควานิช . . "พฤติกรรมการตอบสนองของโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเซียน 3 สายเลือดต่อแมลงวันคอกสัตว์ (Diptera: stomoxys calcitrans) การแพร่กระจายของเห็บโต (Boophilus microplus) และการใช้ไส้เดือนฝอย (Steinernema carpocapsae) ควบคุมโค".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อุบล ตังควานิช . "พฤติกรรมการตอบสนองของโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเซียน 3 สายเลือดต่อแมลงวันคอกสัตว์ (Diptera: stomoxys calcitrans) การแพร่กระจายของเห็บโต (Boophilus microplus) และการใช้ไส้เดือนฝอย (Steinernema carpocapsae) ควบคุมโค."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
อุบล ตังควานิช . พฤติกรรมการตอบสนองของโคนมพันธุ์โฮลสไตน์ฟรีเซียน 3 สายเลือดต่อแมลงวันคอกสัตว์ (Diptera: stomoxys calcitrans) การแพร่กระจายของเห็บโต (Boophilus microplus) และการใช้ไส้เดือนฝอย (Steinernema carpocapsae) ควบคุมโค. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .