ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การกระตุ้นไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกในผู้ป่วยปวดเรื้อรังจากการบาดเจ็บไขสันหลัง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การกระตุ้นไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกในผู้ป่วยปวดเรื้อรังจากการบาดเจ็บไขสันหลัง
นักวิจัย : นิรันดร์ เงินแย้ม
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิรันดร์ เงินแย้ม . (). การกระตุ้นไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกในผู้ป่วยปวดเรื้อรังจากการบาดเจ็บไขสันหลัง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นิรันดร์ เงินแย้ม . . "การกระตุ้นไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกในผู้ป่วยปวดเรื้อรังจากการบาดเจ็บไขสันหลัง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นิรันดร์ เงินแย้ม . "การกระตุ้นไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกในผู้ป่วยปวดเรื้อรังจากการบาดเจ็บไขสันหลัง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
นิรันดร์ เงินแย้ม . การกระตุ้นไฟฟ้ากระแสตรงผ่านกะโหลกในผู้ป่วยปวดเรื้อรังจากการบาดเจ็บไขสันหลัง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .