ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทดลองด้วยชุดการปฏิบัติการเรื่องสมบัติของคลื่น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทดลองด้วยชุดการปฏิบัติการเรื่องสมบัติของคลื่น
นักวิจัย : โชคชัย แจวิจารณ์ , โชคศิลป์ ธนเฮือง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
โชคชัย แจวิจารณ์ , โชคศิลป์ ธนเฮือง . (2554). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทดลองด้วยชุดการปฏิบัติการเรื่องสมบัติของคลื่น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
โชคชัย แจวิจารณ์ , โชคศิลป์ ธนเฮือง . 2554. "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทดลองด้วยชุดการปฏิบัติการเรื่องสมบัติของคลื่น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
โชคชัย แจวิจารณ์ , โชคศิลป์ ธนเฮือง . "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทดลองด้วยชุดการปฏิบัติการเรื่องสมบัติของคลื่น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
โชคชัย แจวิจารณ์ , โชคศิลป์ ธนเฮือง . การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการทดลองด้วยชุดการปฏิบัติการเรื่องสมบัติของคลื่น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.