ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

Frist principle study on the optical band-edge absorption of Fe-doped SnO2

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : Frist principle study on the optical band-edge absorption of Fe-doped SnO2
นักวิจัย : อนุชา แยงไธสง , J. Putpan , สุวัฒน์ ผาบจันดา , เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อนุชา แยงไธสง , J. Putpan , สุวัฒน์ ผาบจันดา , เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ . (2553). Frist principle study on the optical band-edge absorption of Fe-doped SnO2.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อนุชา แยงไธสง , J. Putpan , สุวัฒน์ ผาบจันดา , เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ . 2553. "Frist principle study on the optical band-edge absorption of Fe-doped SnO2".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อนุชา แยงไธสง , J. Putpan , สุวัฒน์ ผาบจันดา , เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ . "Frist principle study on the optical band-edge absorption of Fe-doped SnO2."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
อนุชา แยงไธสง , J. Putpan , สุวัฒน์ ผาบจันดา , เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ . Frist principle study on the optical band-edge absorption of Fe-doped SnO2. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.