ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของโปรแกรมการฝึกแบบเป็นช่วงกับโปรแกรมการฝึกแบบต่อเนื่องต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด ในนักวิ่งระยะกลาง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของโปรแกรมการฝึกแบบเป็นช่วงกับโปรแกรมการฝึกแบบต่อเนื่องต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด ในนักวิ่งระยะกลาง
นักวิจัย : ปรัชญา วังตระกูล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปรัชญา วังตระกูล . (). ผลของโปรแกรมการฝึกแบบเป็นช่วงกับโปรแกรมการฝึกแบบต่อเนื่องต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด ในนักวิ่งระยะกลาง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปรัชญา วังตระกูล . . "ผลของโปรแกรมการฝึกแบบเป็นช่วงกับโปรแกรมการฝึกแบบต่อเนื่องต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด ในนักวิ่งระยะกลาง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปรัชญา วังตระกูล . "ผลของโปรแกรมการฝึกแบบเป็นช่วงกับโปรแกรมการฝึกแบบต่อเนื่องต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด ในนักวิ่งระยะกลาง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ปรัชญา วังตระกูล . ผลของโปรแกรมการฝึกแบบเป็นช่วงกับโปรแกรมการฝึกแบบต่อเนื่องต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุด ในนักวิ่งระยะกลาง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .