ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการแบบใช้แบบจำลองเซอโรเกทสำหรับการหาค่าเหมาะสมสุดที่มีเงื่อนไขบังคับแบบนอนลิเนียร์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการแบบใช้แบบจำลองเซอโรเกทสำหรับการหาค่าเหมาะสมสุดที่มีเงื่อนไขบังคับแบบนอนลิเนียร์
นักวิจัย : ณัญธิวัฒน์ พลดี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ณัญธิวัฒน์ พลดี . (). ขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการแบบใช้แบบจำลองเซอโรเกทสำหรับการหาค่าเหมาะสมสุดที่มีเงื่อนไขบังคับแบบนอนลิเนียร์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ณัญธิวัฒน์ พลดี . . "ขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการแบบใช้แบบจำลองเซอโรเกทสำหรับการหาค่าเหมาะสมสุดที่มีเงื่อนไขบังคับแบบนอนลิเนียร์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ณัญธิวัฒน์ พลดี . "ขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการแบบใช้แบบจำลองเซอโรเกทสำหรับการหาค่าเหมาะสมสุดที่มีเงื่อนไขบังคับแบบนอนลิเนียร์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ณัญธิวัฒน์ พลดี . ขั้นตอนวิธีวิวัฒนาการแบบใช้แบบจำลองเซอโรเกทสำหรับการหาค่าเหมาะสมสุดที่มีเงื่อนไขบังคับแบบนอนลิเนียร์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .