ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวิเคราะห์และต้นทุนต่อหน่วยระบบบำบัดน้ำเสียระบบเอสบีอาร์ของโรงพยาบาลนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2554

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวิเคราะห์และต้นทุนต่อหน่วยระบบบำบัดน้ำเสียระบบเอสบีอาร์ของโรงพยาบาลนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2554
นักวิจัย : ชัชชาย แจ่มใส
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชัชชาย แจ่มใส . (). การวิเคราะห์และต้นทุนต่อหน่วยระบบบำบัดน้ำเสียระบบเอสบีอาร์ของโรงพยาบาลนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2554.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชัชชาย แจ่มใส . . "การวิเคราะห์และต้นทุนต่อหน่วยระบบบำบัดน้ำเสียระบบเอสบีอาร์ของโรงพยาบาลนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2554".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชัชชาย แจ่มใส . "การวิเคราะห์และต้นทุนต่อหน่วยระบบบำบัดน้ำเสียระบบเอสบีอาร์ของโรงพยาบาลนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2554."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ชัชชาย แจ่มใส . การวิเคราะห์และต้นทุนต่อหน่วยระบบบำบัดน้ำเสียระบบเอสบีอาร์ของโรงพยาบาลนาด้วง จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2554. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .