ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สัดส่วนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีผลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสุรินทร์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : สัดส่วนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีผลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสุรินทร์
นักวิจัย : วิทัศน์ จันทรโพธิ์ศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิทัศน์ จันทรโพธิ์ศรี . (). สัดส่วนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีผลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสุรินทร์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิทัศน์ จันทรโพธิ์ศรี . . "สัดส่วนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีผลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสุรินทร์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิทัศน์ จันทรโพธิ์ศรี . "สัดส่วนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีผลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสุรินทร์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
วิทัศน์ จันทรโพธิ์ศรี . สัดส่วนการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสื่อโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีผลต่อการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสุรินทร์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .