ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศึกษาปัจจัยการปวดกล้ามเนื้อและอุบัติเหตุการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการทำงานของพยาบาลที่โรงพยาบาล เชดถาธิราช

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศึกษาปัจจัยการปวดกล้ามเนื้อและอุบัติเหตุการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการทำงานของพยาบาลที่โรงพยาบาล เชดถาธิราช
นักวิจัย : กาญจนา นาถะพินธุ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กาญจนา นาถะพินธุ . (). ศึกษาปัจจัยการปวดกล้ามเนื้อและอุบัติเหตุการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการทำงานของพยาบาลที่โรงพยาบาล เชดถาธิราช.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กาญจนา นาถะพินธุ . . "ศึกษาปัจจัยการปวดกล้ามเนื้อและอุบัติเหตุการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการทำงานของพยาบาลที่โรงพยาบาล เชดถาธิราช".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กาญจนา นาถะพินธุ . "ศึกษาปัจจัยการปวดกล้ามเนื้อและอุบัติเหตุการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการทำงานของพยาบาลที่โรงพยาบาล เชดถาธิราช."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
กาญจนา นาถะพินธุ . ศึกษาปัจจัยการปวดกล้ามเนื้อและอุบัติเหตุการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการทำงานของพยาบาลที่โรงพยาบาล เชดถาธิราช. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .