ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การมีส่วนร่วมในการสร้างแผนที่จุดเสี่ยงร่วมกับการประยุกต์ใช้ทฤษฏีแรงจูงใจเพื่อการป้องกันดรคในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ จราจร ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การมีส่วนร่วมในการสร้างแผนที่จุดเสี่ยงร่วมกับการประยุกต์ใช้ทฤษฏีแรงจูงใจเพื่อการป้องกันดรคในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ จราจร ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร
นักวิจัย : จุฬาภรณ์ โสตะ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จุฬาภรณ์ โสตะ . (). การมีส่วนร่วมในการสร้างแผนที่จุดเสี่ยงร่วมกับการประยุกต์ใช้ทฤษฏีแรงจูงใจเพื่อการป้องกันดรคในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ จราจร ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จุฬาภรณ์ โสตะ . . "การมีส่วนร่วมในการสร้างแผนที่จุดเสี่ยงร่วมกับการประยุกต์ใช้ทฤษฏีแรงจูงใจเพื่อการป้องกันดรคในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ จราจร ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จุฬาภรณ์ โสตะ . "การมีส่วนร่วมในการสร้างแผนที่จุดเสี่ยงร่วมกับการประยุกต์ใช้ทฤษฏีแรงจูงใจเพื่อการป้องกันดรคในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ จราจร ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
จุฬาภรณ์ โสตะ . การมีส่วนร่วมในการสร้างแผนที่จุดเสี่ยงร่วมกับการประยุกต์ใช้ทฤษฏีแรงจูงใจเพื่อการป้องกันดรคในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันอุบัติเหตุ จราจร ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .