ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลการวางแผนแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในชุมชน ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลการวางแผนแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในชุมชน ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี
นักวิจัย : พรทิพย์ คำพอ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พรทิพย์ คำพอ . (). ผลการวางแผนแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในชุมชน ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรทิพย์ คำพอ . . "ผลการวางแผนแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในชุมชน ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พรทิพย์ คำพอ . "ผลการวางแผนแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในชุมชน ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
พรทิพย์ คำพอ . ผลการวางแผนแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพการดูแลสุขภาพตนเองของผู้สูงอายุในชุมชน ตำบลบ้านจีต อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .