ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจำแนกสารหนูจากปลาน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในฟาร์มจากจังหวัดเลยและขอนแก่น และการประเมินปริมาณการบริโภคต่อวัน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจำแนกสารหนูจากปลาน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในฟาร์มจากจังหวัดเลยและขอนแก่น และการประเมินปริมาณการบริโภคต่อวัน
นักวิจัย : ปิยวัฒน์ สายพันธุ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ . (). การจำแนกสารหนูจากปลาน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในฟาร์มจากจังหวัดเลยและขอนแก่น และการประเมินปริมาณการบริโภคต่อวัน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ . . "การจำแนกสารหนูจากปลาน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในฟาร์มจากจังหวัดเลยและขอนแก่น และการประเมินปริมาณการบริโภคต่อวัน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ . "การจำแนกสารหนูจากปลาน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในฟาร์มจากจังหวัดเลยและขอนแก่น และการประเมินปริมาณการบริโภคต่อวัน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ปิยวัฒน์ สายพันธุ์ . การจำแนกสารหนูจากปลาน้ำจืดที่เพาะเลี้ยงในฟาร์มจากจังหวัดเลยและขอนแก่น และการประเมินปริมาณการบริโภคต่อวัน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .