ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

องค์ประกอบของอาหารในทางเดินอาหารปลาไน (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) ปลาหมูข้างลาย (Botia helodes Sauage, 1876) และปลาหมูขาว (Botia modesta Bleeker, 1865) ในแม่น้ำโขง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : องค์ประกอบของอาหารในทางเดินอาหารปลาไน (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) ปลาหมูข้างลาย (Botia helodes Sauage, 1876) และปลาหมูขาว (Botia modesta Bleeker, 1865) ในแม่น้ำโขง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย
นักวิจัย : ชุติมา หาญจวณิช
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ชุติมา หาญจวณิช . (). องค์ประกอบของอาหารในทางเดินอาหารปลาไน (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) ปลาหมูข้างลาย (Botia helodes Sauage, 1876) และปลาหมูขาว (Botia modesta Bleeker, 1865) ในแม่น้ำโขง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชุติมา หาญจวณิช . . "องค์ประกอบของอาหารในทางเดินอาหารปลาไน (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) ปลาหมูข้างลาย (Botia helodes Sauage, 1876) และปลาหมูขาว (Botia modesta Bleeker, 1865) ในแม่น้ำโขง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ชุติมา หาญจวณิช . "องค์ประกอบของอาหารในทางเดินอาหารปลาไน (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) ปลาหมูข้างลาย (Botia helodes Sauage, 1876) และปลาหมูขาว (Botia modesta Bleeker, 1865) ในแม่น้ำโขง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ชุติมา หาญจวณิช . องค์ประกอบของอาหารในทางเดินอาหารปลาไน (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) ปลาหมูข้างลาย (Botia helodes Sauage, 1876) และปลาหมูขาว (Botia modesta Bleeker, 1865) ในแม่น้ำโขง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .