ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การคัดเลือกเอนไซม์เซลลูเลสจากปุ๋ยหมักชีวภาพด้วยวิธีเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ และวิธีการสร้างฐานข้อมูลทางพันธุกรรม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การคัดเลือกเอนไซม์เซลลูเลสจากปุ๋ยหมักชีวภาพด้วยวิธีเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ และวิธีการสร้างฐานข้อมูลทางพันธุกรรม
นักวิจัย : อัชฌา บุญมี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัชฌา บุญมี . (). การคัดเลือกเอนไซม์เซลลูเลสจากปุ๋ยหมักชีวภาพด้วยวิธีเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ และวิธีการสร้างฐานข้อมูลทางพันธุกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อัชฌา บุญมี . . "การคัดเลือกเอนไซม์เซลลูเลสจากปุ๋ยหมักชีวภาพด้วยวิธีเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ และวิธีการสร้างฐานข้อมูลทางพันธุกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อัชฌา บุญมี . "การคัดเลือกเอนไซม์เซลลูเลสจากปุ๋ยหมักชีวภาพด้วยวิธีเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ และวิธีการสร้างฐานข้อมูลทางพันธุกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
อัชฌา บุญมี . การคัดเลือกเอนไซม์เซลลูเลสจากปุ๋ยหมักชีวภาพด้วยวิธีเพาะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการ และวิธีการสร้างฐานข้อมูลทางพันธุกรรม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .