ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์ phenazine-1-carboxylic acid ทางชีวภาพ จากแบคทีเรีย Pseudomonas spp. เพื่อสังเคราะห์ N-phenylphenazine-1-carboxamide ทางเคมี สำหรับการประเมินฤทธิ์การต้านจุลชีพ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์ phenazine-1-carboxylic acid ทางชีวภาพ จากแบคทีเรีย Pseudomonas spp. เพื่อสังเคราะห์ N-phenylphenazine-1-carboxamide ทางเคมี สำหรับการประเมินฤทธิ์การต้านจุลชีพ
นักวิจัย : เฉลิม เรืองวิริยะชัย
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เฉลิม เรืองวิริยะชัย . (). การสังเคราะห์ phenazine-1-carboxylic acid ทางชีวภาพ จากแบคทีเรีย Pseudomonas spp. เพื่อสังเคราะห์ N-phenylphenazine-1-carboxamide ทางเคมี สำหรับการประเมินฤทธิ์การต้านจุลชีพ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เฉลิม เรืองวิริยะชัย . . "การสังเคราะห์ phenazine-1-carboxylic acid ทางชีวภาพ จากแบคทีเรีย Pseudomonas spp. เพื่อสังเคราะห์ N-phenylphenazine-1-carboxamide ทางเคมี สำหรับการประเมินฤทธิ์การต้านจุลชีพ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เฉลิม เรืองวิริยะชัย . "การสังเคราะห์ phenazine-1-carboxylic acid ทางชีวภาพ จากแบคทีเรีย Pseudomonas spp. เพื่อสังเคราะห์ N-phenylphenazine-1-carboxamide ทางเคมี สำหรับการประเมินฤทธิ์การต้านจุลชีพ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
เฉลิม เรืองวิริยะชัย . การสังเคราะห์ phenazine-1-carboxylic acid ทางชีวภาพ จากแบคทีเรีย Pseudomonas spp. เพื่อสังเคราะห์ N-phenylphenazine-1-carboxamide ทางเคมี สำหรับการประเมินฤทธิ์การต้านจุลชีพ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .