ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ปัจจัยพยากรณ์การนอนนานในหออภิบาลวิกฤติของผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดหัวใจโดยใช้เครื่องฟอกปอดและหัวใจเทียม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ปัจจัยพยากรณ์การนอนนานในหออภิบาลวิกฤติของผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดหัวใจโดยใช้เครื่องฟอกปอดและหัวใจเทียม
นักวิจัย : สิริรัตน์ ตรีพุทธรัตน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สิริรัตน์ ตรีพุทธรัตน์ . (). ปัจจัยพยากรณ์การนอนนานในหออภิบาลวิกฤติของผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดหัวใจโดยใช้เครื่องฟอกปอดและหัวใจเทียม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สิริรัตน์ ตรีพุทธรัตน์ . . "ปัจจัยพยากรณ์การนอนนานในหออภิบาลวิกฤติของผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดหัวใจโดยใช้เครื่องฟอกปอดและหัวใจเทียม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สิริรัตน์ ตรีพุทธรัตน์ . "ปัจจัยพยากรณ์การนอนนานในหออภิบาลวิกฤติของผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดหัวใจโดยใช้เครื่องฟอกปอดและหัวใจเทียม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
สิริรัตน์ ตรีพุทธรัตน์ . ปัจจัยพยากรณ์การนอนนานในหออภิบาลวิกฤติของผู้ป่วยที่มารับการผ่าตัดหัวใจโดยใช้เครื่องฟอกปอดและหัวใจเทียม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .