ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การลดลงของอะปลาทอกซินบีหนึ่ง โดยการจับกับสายพันธุ์ของแลคติกเอซิคแบคทีเรียที่แยกได้จากผลิตภัณฑ์เนื้อหมักไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การลดลงของอะปลาทอกซินบีหนึ่ง โดยการจับกับสายพันธุ์ของแลคติกเอซิคแบคทีเรียที่แยกได้จากผลิตภัณฑ์เนื้อหมักไทย
นักวิจัย : สุพัตรา ปรศุพัฒนา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุพัตรา ปรศุพัฒนา . (). การลดลงของอะปลาทอกซินบีหนึ่ง โดยการจับกับสายพันธุ์ของแลคติกเอซิคแบคทีเรียที่แยกได้จากผลิตภัณฑ์เนื้อหมักไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุพัตรา ปรศุพัฒนา . . "การลดลงของอะปลาทอกซินบีหนึ่ง โดยการจับกับสายพันธุ์ของแลคติกเอซิคแบคทีเรียที่แยกได้จากผลิตภัณฑ์เนื้อหมักไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุพัตรา ปรศุพัฒนา . "การลดลงของอะปลาทอกซินบีหนึ่ง โดยการจับกับสายพันธุ์ของแลคติกเอซิคแบคทีเรียที่แยกได้จากผลิตภัณฑ์เนื้อหมักไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
สุพัตรา ปรศุพัฒนา . การลดลงของอะปลาทอกซินบีหนึ่ง โดยการจับกับสายพันธุ์ของแลคติกเอซิคแบคทีเรียที่แยกได้จากผลิตภัณฑ์เนื้อหมักไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .