ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาการปนเปื้อนของอะฟลาท็อกซินเอ็ม 1 ในถังน้ำนมดิบและนมสำเร็จรูปในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาการปนเปื้อนของอะฟลาท็อกซินเอ็ม 1 ในถังน้ำนมดิบและนมสำเร็จรูปในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
นักวิจัย : วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล . (). การศึกษาการปนเปื้อนของอะฟลาท็อกซินเอ็ม 1 ในถังน้ำนมดิบและนมสำเร็จรูปในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล . . "การศึกษาการปนเปื้อนของอะฟลาท็อกซินเอ็ม 1 ในถังน้ำนมดิบและนมสำเร็จรูปในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล . "การศึกษาการปนเปื้อนของอะฟลาท็อกซินเอ็ม 1 ในถังน้ำนมดิบและนมสำเร็จรูปในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
วงศ์วิวัฒน์ ทัศนียกุล . การศึกษาการปนเปื้อนของอะฟลาท็อกซินเอ็ม 1 ในถังน้ำนมดิบและนมสำเร็จรูปในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .