ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การดำเนินการประสานรายการยาเพื่อป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาในจุดเปลี่ยนการรักษาทั้งขั้นตอนแรกรับและจำหน่าย แผนกผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การดำเนินการประสานรายการยาเพื่อป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาในจุดเปลี่ยนการรักษาทั้งขั้นตอนแรกรับและจำหน่าย แผนกผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
นักวิจัย : อัจฉราวรรณ โตภาคงาม
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อัจฉราวรรณ โตภาคงาม . (). การดำเนินการประสานรายการยาเพื่อป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาในจุดเปลี่ยนการรักษาทั้งขั้นตอนแรกรับและจำหน่าย แผนกผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อัจฉราวรรณ โตภาคงาม . . "การดำเนินการประสานรายการยาเพื่อป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาในจุดเปลี่ยนการรักษาทั้งขั้นตอนแรกรับและจำหน่าย แผนกผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อัจฉราวรรณ โตภาคงาม . "การดำเนินการประสานรายการยาเพื่อป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาในจุดเปลี่ยนการรักษาทั้งขั้นตอนแรกรับและจำหน่าย แผนกผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
อัจฉราวรรณ โตภาคงาม . การดำเนินการประสานรายการยาเพื่อป้องกันการเกิดความคลาดเคลื่อนทางยาในจุดเปลี่ยนการรักษาทั้งขั้นตอนแรกรับและจำหน่าย แผนกผู้ป่วยใน ณ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .