ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาความเป็นพิษต่อผิวหนังของสารสกัดอัญชันในรูปแบบอนุภาคนาโน โดยใช้แบบทดสอบเซลล์เนื่อเยื่อเพาะเลี้ยง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาความเป็นพิษต่อผิวหนังของสารสกัดอัญชันในรูปแบบอนุภาคนาโน โดยใช้แบบทดสอบเซลล์เนื่อเยื่อเพาะเลี้ยง
นักวิจัย : สุพัตรา ปรศุพัฒนา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุพัตรา ปรศุพัฒนา . (). การศึกษาความเป็นพิษต่อผิวหนังของสารสกัดอัญชันในรูปแบบอนุภาคนาโน โดยใช้แบบทดสอบเซลล์เนื่อเยื่อเพาะเลี้ยง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุพัตรา ปรศุพัฒนา . . "การศึกษาความเป็นพิษต่อผิวหนังของสารสกัดอัญชันในรูปแบบอนุภาคนาโน โดยใช้แบบทดสอบเซลล์เนื่อเยื่อเพาะเลี้ยง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุพัตรา ปรศุพัฒนา . "การศึกษาความเป็นพิษต่อผิวหนังของสารสกัดอัญชันในรูปแบบอนุภาคนาโน โดยใช้แบบทดสอบเซลล์เนื่อเยื่อเพาะเลี้ยง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
สุพัตรา ปรศุพัฒนา . การศึกษาความเป็นพิษต่อผิวหนังของสารสกัดอัญชันในรูปแบบอนุภาคนาโน โดยใช้แบบทดสอบเซลล์เนื่อเยื่อเพาะเลี้ยง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .