ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของผนังกั้นจมูกและการปรากฏแง่งสฟีนอยด์ของผนังจมูกกระดูกอ่อน:การศึกษาทางด้านกระดูกในศพอาจารย์ใหญ่คนไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของผนังกั้นจมูกและการปรากฏแง่งสฟีนอยด์ของผนังจมูกกระดูกอ่อน:การศึกษาทางด้านกระดูกในศพอาจารย์ใหญ่คนไทย
นักวิจัย : โกวิท ไชยศิวามงคล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
โกวิท ไชยศิวามงคล . (). ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของผนังกั้นจมูกและการปรากฏแง่งสฟีนอยด์ของผนังจมูกกระดูกอ่อน:การศึกษาทางด้านกระดูกในศพอาจารย์ใหญ่คนไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
โกวิท ไชยศิวามงคล . . "ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของผนังกั้นจมูกและการปรากฏแง่งสฟีนอยด์ของผนังจมูกกระดูกอ่อน:การศึกษาทางด้านกระดูกในศพอาจารย์ใหญ่คนไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
โกวิท ไชยศิวามงคล . "ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของผนังกั้นจมูกและการปรากฏแง่งสฟีนอยด์ของผนังจมูกกระดูกอ่อน:การศึกษาทางด้านกระดูกในศพอาจารย์ใหญ่คนไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
โกวิท ไชยศิวามงคล . ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของผนังกั้นจมูกและการปรากฏแง่งสฟีนอยด์ของผนังจมูกกระดูกอ่อน:การศึกษาทางด้านกระดูกในศพอาจารย์ใหญ่คนไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .