ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกต่อปัจจัยเสี่ยงทางชีววิทยาและการทำงานของประสาทอัตโนมัติที่หัวใจในผู้ที่เป็นโรคอ้วน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกต่อปัจจัยเสี่ยงทางชีววิทยาและการทำงานของประสาทอัตโนมัติที่หัวใจในผู้ที่เป็นโรคอ้วน
นักวิจัย : วิไลวรรณ กฤษณะพันธ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิไลวรรณ กฤษณะพันธ์ . (). ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกต่อปัจจัยเสี่ยงทางชีววิทยาและการทำงานของประสาทอัตโนมัติที่หัวใจในผู้ที่เป็นโรคอ้วน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิไลวรรณ กฤษณะพันธ์ . . "ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกต่อปัจจัยเสี่ยงทางชีววิทยาและการทำงานของประสาทอัตโนมัติที่หัวใจในผู้ที่เป็นโรคอ้วน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิไลวรรณ กฤษณะพันธ์ . "ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกต่อปัจจัยเสี่ยงทางชีววิทยาและการทำงานของประสาทอัตโนมัติที่หัวใจในผู้ที่เป็นโรคอ้วน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
วิไลวรรณ กฤษณะพันธ์ . ผลของการออกกำลังกายแบบแอโรบิกต่อปัจจัยเสี่ยงทางชีววิทยาและการทำงานของประสาทอัตโนมัติที่หัวใจในผู้ที่เป็นโรคอ้วน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .