ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของเคอร์คูมินต่อการเปลี่ยนแปลงของท่อน้ำดีภายในตับและท่อน้ำดีฝอยในหนูแฮมสเตอร์ที่ติดพยาธิ Opisthorchis viverrini ระยะเฉียบพลันและระยะเรื้อรัง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของเคอร์คูมินต่อการเปลี่ยนแปลงของท่อน้ำดีภายในตับและท่อน้ำดีฝอยในหนูแฮมสเตอร์ที่ติดพยาธิ Opisthorchis viverrini ระยะเฉียบพลันและระยะเรื้อรัง
นักวิจัย : วรรณี ชัยจรูญคณารักษ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วรรณี ชัยจรูญคณารักษ์ . (). ผลของเคอร์คูมินต่อการเปลี่ยนแปลงของท่อน้ำดีภายในตับและท่อน้ำดีฝอยในหนูแฮมสเตอร์ที่ติดพยาธิ Opisthorchis viverrini ระยะเฉียบพลันและระยะเรื้อรัง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วรรณี ชัยจรูญคณารักษ์ . . "ผลของเคอร์คูมินต่อการเปลี่ยนแปลงของท่อน้ำดีภายในตับและท่อน้ำดีฝอยในหนูแฮมสเตอร์ที่ติดพยาธิ Opisthorchis viverrini ระยะเฉียบพลันและระยะเรื้อรัง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วรรณี ชัยจรูญคณารักษ์ . "ผลของเคอร์คูมินต่อการเปลี่ยนแปลงของท่อน้ำดีภายในตับและท่อน้ำดีฝอยในหนูแฮมสเตอร์ที่ติดพยาธิ Opisthorchis viverrini ระยะเฉียบพลันและระยะเรื้อรัง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
วรรณี ชัยจรูญคณารักษ์ . ผลของเคอร์คูมินต่อการเปลี่ยนแปลงของท่อน้ำดีภายในตับและท่อน้ำดีฝอยในหนูแฮมสเตอร์ที่ติดพยาธิ Opisthorchis viverrini ระยะเฉียบพลันและระยะเรื้อรัง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .