ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ในหนูแฮมสเตอร์และหนูเจอร์บิล : รูปร่าง ชีววิทยาของปรสิตและพยาธิสภาพ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ในหนูแฮมสเตอร์และหนูเจอร์บิล : รูปร่าง ชีววิทยาของปรสิตและพยาธิสภาพ
นักวิจัย : ธิดารัตน์ บุญมาศ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธิดารัตน์ บุญมาศ . (). การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ในหนูแฮมสเตอร์และหนูเจอร์บิล : รูปร่าง ชีววิทยาของปรสิตและพยาธิสภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธิดารัตน์ บุญมาศ . . "การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ในหนูแฮมสเตอร์และหนูเจอร์บิล : รูปร่าง ชีววิทยาของปรสิตและพยาธิสภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธิดารัตน์ บุญมาศ . "การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ในหนูแฮมสเตอร์และหนูเจอร์บิล : รูปร่าง ชีววิทยาของปรสิตและพยาธิสภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ธิดารัตน์ บุญมาศ . การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ ในหนูแฮมสเตอร์และหนูเจอร์บิล : รูปร่าง ชีววิทยาของปรสิตและพยาธิสภาพ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .