ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาคุณลักษณะและการทำงานของยีนและเอนไซม์คาเทบซินบีของพยาธิใบไม้ตับออพิสทอร์คิส วิเวอรินิ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาคุณลักษณะและการทำงานของยีนและเอนไซม์คาเทบซินบีของพยาธิใบไม้ตับออพิสทอร์คิส วิเวอรินิ
นักวิจัย : เทวราช หล้าหา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เทวราช หล้าหา . (). การศึกษาคุณลักษณะและการทำงานของยีนและเอนไซม์คาเทบซินบีของพยาธิใบไม้ตับออพิสทอร์คิส วิเวอรินิ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เทวราช หล้าหา . . "การศึกษาคุณลักษณะและการทำงานของยีนและเอนไซม์คาเทบซินบีของพยาธิใบไม้ตับออพิสทอร์คิส วิเวอรินิ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เทวราช หล้าหา . "การศึกษาคุณลักษณะและการทำงานของยีนและเอนไซม์คาเทบซินบีของพยาธิใบไม้ตับออพิสทอร์คิส วิเวอรินิ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
เทวราช หล้าหา . การศึกษาคุณลักษณะและการทำงานของยีนและเอนไซม์คาเทบซินบีของพยาธิใบไม้ตับออพิสทอร์คิส วิเวอรินิ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .