ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของการจี้เย็นเพื่อรักษาการติดเชื้อไวรัสเอชพีวีที่ปากมดลูก ในสตรีที่มีรอยโรคก่อนมะเร็งขั้นต่ำ เปรียบเทียบกับการตรวจติดตาม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของการจี้เย็นเพื่อรักษาการติดเชื้อไวรัสเอชพีวีที่ปากมดลูก ในสตรีที่มีรอยโรคก่อนมะเร็งขั้นต่ำ เปรียบเทียบกับการตรวจติดตาม
นักวิจัย : เจศฏา ถิ่นคำรพ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เจศฏา ถิ่นคำรพ . (). ผลของการจี้เย็นเพื่อรักษาการติดเชื้อไวรัสเอชพีวีที่ปากมดลูก ในสตรีที่มีรอยโรคก่อนมะเร็งขั้นต่ำ เปรียบเทียบกับการตรวจติดตาม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เจศฏา ถิ่นคำรพ . . "ผลของการจี้เย็นเพื่อรักษาการติดเชื้อไวรัสเอชพีวีที่ปากมดลูก ในสตรีที่มีรอยโรคก่อนมะเร็งขั้นต่ำ เปรียบเทียบกับการตรวจติดตาม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เจศฏา ถิ่นคำรพ . "ผลของการจี้เย็นเพื่อรักษาการติดเชื้อไวรัสเอชพีวีที่ปากมดลูก ในสตรีที่มีรอยโรคก่อนมะเร็งขั้นต่ำ เปรียบเทียบกับการตรวจติดตาม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
เจศฏา ถิ่นคำรพ . ผลของการจี้เย็นเพื่อรักษาการติดเชื้อไวรัสเอชพีวีที่ปากมดลูก ในสตรีที่มีรอยโรคก่อนมะเร็งขั้นต่ำ เปรียบเทียบกับการตรวจติดตาม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .