ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ศักยภาพของดักแด้ไหม (Bombyx mori) ในการป้องกันและลดการทำลายเซลล์ประสาทและความบกพร่องของความจำในแบบจำลองของ Alzheimer's disease ที่เหนี่ยวนำให้เกิดโดยใช้ AF64A ในหนูขาว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ศักยภาพของดักแด้ไหม (Bombyx mori) ในการป้องกันและลดการทำลายเซลล์ประสาทและความบกพร่องของความจำในแบบจำลองของ Alzheimer's disease ที่เหนี่ยวนำให้เกิดโดยใช้ AF64A ในหนูขาว
นักวิจัย : สุภาพร มัชฌิมะปุระ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุภาพร มัชฌิมะปุระ . (). ศักยภาพของดักแด้ไหม (Bombyx mori) ในการป้องกันและลดการทำลายเซลล์ประสาทและความบกพร่องของความจำในแบบจำลองของ Alzheimer's disease ที่เหนี่ยวนำให้เกิดโดยใช้ AF64A ในหนูขาว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุภาพร มัชฌิมะปุระ . . "ศักยภาพของดักแด้ไหม (Bombyx mori) ในการป้องกันและลดการทำลายเซลล์ประสาทและความบกพร่องของความจำในแบบจำลองของ Alzheimer's disease ที่เหนี่ยวนำให้เกิดโดยใช้ AF64A ในหนูขาว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุภาพร มัชฌิมะปุระ . "ศักยภาพของดักแด้ไหม (Bombyx mori) ในการป้องกันและลดการทำลายเซลล์ประสาทและความบกพร่องของความจำในแบบจำลองของ Alzheimer's disease ที่เหนี่ยวนำให้เกิดโดยใช้ AF64A ในหนูขาว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
สุภาพร มัชฌิมะปุระ . ศักยภาพของดักแด้ไหม (Bombyx mori) ในการป้องกันและลดการทำลายเซลล์ประสาทและความบกพร่องของความจำในแบบจำลองของ Alzheimer's disease ที่เหนี่ยวนำให้เกิดโดยใช้ AF64A ในหนูขาว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .