ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสลับการทำหน้าที่ของ protein kinase A (PKA) isoforms และการ extracellular PKA (ECPKA) และ/หรือ ECPKA autoanitobody เพื่อเป็นตัวบ่งชี้ชีวภาพในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสลับการทำหน้าที่ของ protein kinase A (PKA) isoforms และการ extracellular PKA (ECPKA) และ/หรือ ECPKA autoanitobody เพื่อเป็นตัวบ่งชี้ชีวภาพในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี
นักวิจัย : พวงรัตน์ ยงวณิชย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พวงรัตน์ ยงวณิชย์ . (). การสลับการทำหน้าที่ของ protein kinase A (PKA) isoforms และการ extracellular PKA (ECPKA) และ/หรือ ECPKA autoanitobody เพื่อเป็นตัวบ่งชี้ชีวภาพในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พวงรัตน์ ยงวณิชย์ . . "การสลับการทำหน้าที่ของ protein kinase A (PKA) isoforms และการ extracellular PKA (ECPKA) และ/หรือ ECPKA autoanitobody เพื่อเป็นตัวบ่งชี้ชีวภาพในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พวงรัตน์ ยงวณิชย์ . "การสลับการทำหน้าที่ของ protein kinase A (PKA) isoforms และการ extracellular PKA (ECPKA) และ/หรือ ECPKA autoanitobody เพื่อเป็นตัวบ่งชี้ชีวภาพในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
พวงรัตน์ ยงวณิชย์ . การสลับการทำหน้าที่ของ protein kinase A (PKA) isoforms และการ extracellular PKA (ECPKA) และ/หรือ ECPKA autoanitobody เพื่อเป็นตัวบ่งชี้ชีวภาพในผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .