ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การแพ้ยาผิวหนังชนิดรุนแรง : รูปแบบและความสัมพันธ์กับลักษณะทางพันธุกรรมของยีนเอชแอลเอบีในประชากรไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การแพ้ยาผิวหนังชนิดรุนแรง : รูปแบบและความสัมพันธ์กับลักษณะทางพันธุกรรมของยีนเอชแอลเอบีในประชากรไทย
นักวิจัย : วิจิตรา ทัศนียกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วิจิตรา ทัศนียกุล . (). การแพ้ยาผิวหนังชนิดรุนแรง : รูปแบบและความสัมพันธ์กับลักษณะทางพันธุกรรมของยีนเอชแอลเอบีในประชากรไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิจิตรา ทัศนียกุล . . "การแพ้ยาผิวหนังชนิดรุนแรง : รูปแบบและความสัมพันธ์กับลักษณะทางพันธุกรรมของยีนเอชแอลเอบีในประชากรไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิจิตรา ทัศนียกุล . "การแพ้ยาผิวหนังชนิดรุนแรง : รูปแบบและความสัมพันธ์กับลักษณะทางพันธุกรรมของยีนเอชแอลเอบีในประชากรไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
วิจิตรา ทัศนียกุล . การแพ้ยาผิวหนังชนิดรุนแรง : รูปแบบและความสัมพันธ์กับลักษณะทางพันธุกรรมของยีนเอชแอลเอบีในประชากรไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .