ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดและรูปร่างของกระดูกปลายแขนท่อนนอกส่วนต้นกับกระดูกนิ้วหัวแม่เท้าส่วนต้น

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดและรูปร่างของกระดูกปลายแขนท่อนนอกส่วนต้นกับกระดูกนิ้วหัวแม่เท้าส่วนต้น
นักวิจัย : กิมาพร ขมะณะรงค์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
กิมาพร ขมะณะรงค์ . (). ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดและรูปร่างของกระดูกปลายแขนท่อนนอกส่วนต้นกับกระดูกนิ้วหัวแม่เท้าส่วนต้น.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กิมาพร ขมะณะรงค์ . . "ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดและรูปร่างของกระดูกปลายแขนท่อนนอกส่วนต้นกับกระดูกนิ้วหัวแม่เท้าส่วนต้น".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กิมาพร ขมะณะรงค์ . "ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดและรูปร่างของกระดูกปลายแขนท่อนนอกส่วนต้นกับกระดูกนิ้วหัวแม่เท้าส่วนต้น."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
กิมาพร ขมะณะรงค์ . ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดและรูปร่างของกระดูกปลายแขนท่อนนอกส่วนต้นกับกระดูกนิ้วหัวแม่เท้าส่วนต้น. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .