ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะสุขภาพช่องปากกับการเกิดโรคปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายในผู้ป่วยวิกฤต

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะสุขภาพช่องปากกับการเกิดโรคปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายในผู้ป่วยวิกฤต
นักวิจัย : ดลวิวัฒน์ แสนโสม
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีพิมพ์ : -
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ดลวิวัฒน์ แสนโสม . (). ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะสุขภาพช่องปากกับการเกิดโรคปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายในผู้ป่วยวิกฤต.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ดลวิวัฒน์ แสนโสม . . "ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะสุขภาพช่องปากกับการเกิดโรคปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายในผู้ป่วยวิกฤต".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ดลวิวัฒน์ แสนโสม . "ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะสุขภาพช่องปากกับการเกิดโรคปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายในผู้ป่วยวิกฤต."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, . Print.
ดลวิวัฒน์ แสนโสม . ความสัมพันธ์ระหว่างสถานะสุขภาพช่องปากกับการเกิดโรคปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับเครื่องช่วยหายในผู้ป่วยวิกฤต. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; .