ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมและสมบัติของฟิล์มบางดีบุกออกไซด์เจือเหล็กโดยวิธีสเปรย์ไพโรไลซิส

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมและสมบัติของฟิล์มบางดีบุกออกไซด์เจือเหล็กโดยวิธีสเปรย์ไพโรไลซิส
นักวิจัย : สุวัฒน์ ผาบจันดา , จำเนียร พุฒพันธ์ , เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุวัฒน์ ผาบจันดา , จำเนียร พุฒพันธ์ , เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ . (2553). การเตรียมและสมบัติของฟิล์มบางดีบุกออกไซด์เจือเหล็กโดยวิธีสเปรย์ไพโรไลซิส.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุวัฒน์ ผาบจันดา , จำเนียร พุฒพันธ์ , เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ . 2553. "การเตรียมและสมบัติของฟิล์มบางดีบุกออกไซด์เจือเหล็กโดยวิธีสเปรย์ไพโรไลซิส".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุวัฒน์ ผาบจันดา , จำเนียร พุฒพันธ์ , เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ . "การเตรียมและสมบัติของฟิล์มบางดีบุกออกไซด์เจือเหล็กโดยวิธีสเปรย์ไพโรไลซิส."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
สุวัฒน์ ผาบจันดา , จำเนียร พุฒพันธ์ , เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ . การเตรียมและสมบัติของฟิล์มบางดีบุกออกไซด์เจือเหล็กโดยวิธีสเปรย์ไพโรไลซิส. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.