ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเตรียมและสมบัติของฟิล์มบางโปร่งใสทินออกไซด์เจือแอนติโมนีบนฐานรองกระจกพื้นที่กว้างโดยการเคลือบแบบสกรีน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเตรียมและสมบัติของฟิล์มบางโปร่งใสทินออกไซด์เจือแอนติโมนีบนฐานรองกระจกพื้นที่กว้างโดยการเคลือบแบบสกรีน
นักวิจัย : สุวัฒน์ ผาบจันดา , จำลอง อบอุ่น , เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุวัฒน์ ผาบจันดา , จำลอง อบอุ่น , เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ . (2553). การเตรียมและสมบัติของฟิล์มบางโปร่งใสทินออกไซด์เจือแอนติโมนีบนฐานรองกระจกพื้นที่กว้างโดยการเคลือบแบบสกรีน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุวัฒน์ ผาบจันดา , จำลอง อบอุ่น , เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ . 2553. "การเตรียมและสมบัติของฟิล์มบางโปร่งใสทินออกไซด์เจือแอนติโมนีบนฐานรองกระจกพื้นที่กว้างโดยการเคลือบแบบสกรีน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุวัฒน์ ผาบจันดา , จำลอง อบอุ่น , เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ . "การเตรียมและสมบัติของฟิล์มบางโปร่งใสทินออกไซด์เจือแอนติโมนีบนฐานรองกระจกพื้นที่กว้างโดยการเคลือบแบบสกรีน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
สุวัฒน์ ผาบจันดา , จำลอง อบอุ่น , เรวัฒน์ เหล่าไพบูลย์ . การเตรียมและสมบัติของฟิล์มบางโปร่งใสทินออกไซด์เจือแอนติโมนีบนฐานรองกระจกพื้นที่กว้างโดยการเคลือบแบบสกรีน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.