ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ของแบคทีเรียชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการเจริญเติบโตกับปริมาณไฮยาลูโรแนน ในคลองรากฟัน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ของแบคทีเรียชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการเจริญเติบโตกับปริมาณไฮยาลูโรแนน ในคลองรากฟัน
นักวิจัย : เกษรา ปัทมพันธุ์ , ปรัชญา คงทวีเลิศ
คำค้น : คลองรากฟัน , ความสัมพันธ์ , เจริญเติบโตกับปริมาณไฮยาลูโรแนน , ที่ไม่ , แบคทีเรีย , ออกซิเจน
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เก็บตัวอย่างน้ำในคลองรากฟันรากเดียวที่มีการอักเสบติดเชื้อในคลองรากฟัน จำนวน 10 ซี่ โดยทำการเก็บน้ำในคลองรากฟันใน 2 ช่วงเวลา คือ หลังการขยายคลองรากฟันและหลังผล Culture Negative (20 ตัวอย่าง)

บรรณานุกรม :
เกษรา ปัทมพันธุ์ , ปรัชญา คงทวีเลิศ . (2551). ความสัมพันธ์ของแบคทีเรียชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการเจริญเติบโตกับปริมาณไฮยาลูโรแนน ในคลองรากฟัน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เกษรา ปัทมพันธุ์ , ปรัชญา คงทวีเลิศ . 2551. "ความสัมพันธ์ของแบคทีเรียชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการเจริญเติบโตกับปริมาณไฮยาลูโรแนน ในคลองรากฟัน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เกษรา ปัทมพันธุ์ , ปรัชญา คงทวีเลิศ . "ความสัมพันธ์ของแบคทีเรียชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการเจริญเติบโตกับปริมาณไฮยาลูโรแนน ในคลองรากฟัน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
เกษรา ปัทมพันธุ์ , ปรัชญา คงทวีเลิศ . ความสัมพันธ์ของแบคทีเรียชนิดที่ไม่ใช้ออกซิเจนในการเจริญเติบโตกับปริมาณไฮยาลูโรแนน ในคลองรากฟัน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.