ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสอบประสิทธิภาพของเครื่องยนต์สันดาปภายในโดยมีไฮโดรเจนจากน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงร่วม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสอบประสิทธิภาพของเครื่องยนต์สันดาปภายในโดยมีไฮโดรเจนจากน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงร่วม
นักวิจัย : เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล . (2555). การสอบประสิทธิภาพของเครื่องยนต์สันดาปภายในโดยมีไฮโดรเจนจากน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงร่วม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล . 2555. "การสอบประสิทธิภาพของเครื่องยนต์สันดาปภายในโดยมีไฮโดรเจนจากน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงร่วม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล . "การสอบประสิทธิภาพของเครื่องยนต์สันดาปภายในโดยมีไฮโดรเจนจากน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงร่วม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล . การสอบประสิทธิภาพของเครื่องยนต์สันดาปภายในโดยมีไฮโดรเจนจากน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงร่วม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.