ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการสร้างแบบจำลอง HB-Plugflow ขนาด 1 ลบ.ม. ในโรงงานแปรรูปไก่ ณ. บริษัท ซัลแวลเลย์ (ไทยแลนด์) จำกัด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการสร้างแบบจำลอง HB-Plugflow ขนาด 1 ลบ.ม. ในโรงงานแปรรูปไก่ ณ. บริษัท ซัลแวลเลย์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นักวิจัย : ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร . (2551). โครงการสร้างแบบจำลอง HB-Plugflow ขนาด 1 ลบ.ม. ในโรงงานแปรรูปไก่ ณ. บริษัท ซัลแวลเลย์ (ไทยแลนด์) จำกัด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร . 2551. "โครงการสร้างแบบจำลอง HB-Plugflow ขนาด 1 ลบ.ม. ในโรงงานแปรรูปไก่ ณ. บริษัท ซัลแวลเลย์ (ไทยแลนด์) จำกัด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร . "โครงการสร้างแบบจำลอง HB-Plugflow ขนาด 1 ลบ.ม. ในโรงงานแปรรูปไก่ ณ. บริษัท ซัลแวลเลย์ (ไทยแลนด์) จำกัด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร . โครงการสร้างแบบจำลอง HB-Plugflow ขนาด 1 ลบ.ม. ในโรงงานแปรรูปไก่ ณ. บริษัท ซัลแวลเลย์ (ไทยแลนด์) จำกัด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.